top of page

LISTA DE PRETURI

9E0A7516.JPG
Tip Document
Pret
Adeverinta
40 €
Carte de identitate
40 €
Certifcat UE
50 €
Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului
80 €
Certificat de absolvire a liceului
80 €
Certificat de botez
50 €
Certificat de calificare
70 €
Certificat de calificare profesionala
80 €
Certificat de calificare profesionala nivel 1,2,3 sau 5
80 €
Certificat de casatorie
60 €
Certificat de cazier judiciar
40 €
Certificat de celibat
60 €
Certificat de competenta lingvistica respectiv competente digitale
80 €
Certificat de competente profesionale
85 €
Certificat de deces
50 €
Certificat de divort
70 €
Certificat de luare in evidenta
40 €
Certificat de luare in evidenta in forma extinsa
45 €
Certificat de nastere
60 €
Certificat de promovare a testelor nationale
80 €
Certificat de schimbare al numelui
50 €
Certificat de sedere
50 €
Certificat de stare civila
50 €
Certificat de vaccinare
80 €
Certificat medical prenuptial
50 €
Copie scanata a documentului tradus
0 €
Copie separata in cazul pierderii unui document tradus
20 €
Diploma de absolvire a scolii profesionale
80 €
Diploma de bacalaureat
80 €
Diploma de licenta
80 €
Diploma de masterat
75 €
Diploma de studii superioare
80 €
Dovada inaintare plangere penala
80 €
Foaie matricola clasele 1-8
50 €/pag.
Foaie matricola clasele 9-13
50 €/pag.
Foaie matricola studiu
50 €/pag.
Legalizare notariala
50 €
Pasaport
40 €
Permis de conducere
40 €
Procura / Imputernicire / Declaratie
80 €
Renuntare la cetatenie
40 €
Sentinta, hotarare, decizie tribunal
1,80 €/rand
Supliment de diploma
60 €/pag.
Supliment descriptiv al diplomei
60 €/pag.
Taxa traducere in regim urgenta
50 % din pret total
 • Ce este o traducere autorizata? Dar una legalizata?
  Traducerea autorizata (sau legalizata) este una si aceeasi: traducerea este "autorizata", prin faputul ca aceasta este efectuata de catre un traducator autorizat de Ministerul Justitiei, asa cum sunt si eu. aceeasi traducere este "legalizata" prin semnatura si parafa traducatorului autorizat aplicate pe verso astfel fiind certificat faptul ca prin traducere nu s-a modificat continutul si sensul textului initial. In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 479 din data de 1 august 2013 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 2333/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995. Acesta a intrat in vigoare pe 12.08.2013 Art. 320 stipuleaza urmatoarea fomulare obligatorie pentru toate traducerile legalizate: (1) Interpretul si traducatorul autorizat care efectueaza traducerea intocmeste formula de certificare, care are urmatorul cuprins: “Subsemnatul, …………… (nume, prenume astfel cum sunt mentionate in autorizatie), interpret si traducator autorizat pentru limba/limbile straina/straine … in temeiul autorizatiei nr. … din data de …, eliberata de Ministerul Justitiei din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba …………….. in limba ………, ca textul prezentat a fost tradus complet, fara omisiuni, si ca, prin traducere, inscrisului nu i-au fost denaturate continutul si sensul. Inscrisul a carui traducere se solicita in intregime/in extras are, in integralitatea sa, un numar de …. pagini, poarta titlul/denumirea de ……., a fost emis de … si mi-a fost prezentat mie in intregime/in extras. Traducerea inscrisului prezentat are un numar de …. pagini si a fost efectuata potrivit cererii scrise inregistrate cu nr. ___ /zz.ll.aaaa, pastrate in arhiva subsemnatului. S-a incasat onorariul de … lei, cu chitanta/bon fiscal/ordin de plata nr. ___ /zz.ll.aaaa. INTERPRET SI TRADUCATOR AUTORIZAT ……………. (semnatura si stampila)”. (2) Este interzisa modificarea in orice mod a formulei de certificare prevazute la alin. (1), precum si necompletarea uneia sau mai multora dintre mentiunile cuprinse in aceasta.
 • Cand am nevoie de o traducere legalizata?
  De regula o traducere legalizata se va cere la procesarea unui dosar care implica documente oficiale cum ar fi: certificate de nastere, de deces, de casatorie, procuri, declaratii, diplome de studii, adeverinte medicale etc. In general diferitele autoritati germane vor cere explicit traducerea si legalizarea de catre un traducator autorizat folosind formularea "beglaubigte Übersetzung".
 • Ce este apostila si cand este necesara?
  Procedura apostilarii sau a supralegalizarii (Apostille sau Überbeglaubigung) a fost indrodusa in special pentru a se evita falsul in acte pentru cei care folosesc actele in tari diferite fata de tara care le-a emis. In majoritatea cazurilor documentele traduse care trebuie prezentate autoritatilor germane nu necesita supralegalizare/apostila, cu exceptia cazului in care o supralegalizare/apostila a fost solicitata in mod explicit. In Germania supralegalizarea cu apostila a tuturor documentelor de origine germana se efectueaza in baza unei cereri si achitarea unui onorariu la adresa: ministerelor in cazul diverselor diplome de invatamant tribunalelor in cazul sentintelor si ceritificatelor In Germania supralegalizarea cu apostila a tuturor documentelor de origine romana se efectueaza in baza unei cereri preliminare gratuite la: Oficiile Consulare ale Romaniei in Germania de la Stuttgart, München sau Bonn Ambasada Romaniei in Germania de la Berlin Singura modalitate de a obtine apostilarea documentelor de origine romana este posibila exclusiv pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe: www.econsulat.ro > Punct meniu: Acte notariale
 • Cum platesc traducerea?
  Serviciile de traducere se achita in numerar la sediul biroului sau prin transfer bancar: IBAN: DE48 5001 0517 5418 7980 19 BIC: INGDDEFFXXX Titular cont: Adrian Bejan Documentele traduse pot fi de asemenea la cerere livrate pe cale postala daca originalul a fost deja prezentat traducatorului.
 • Trebuie sa prezint originalul?
  Traducerile se efectueaza in baza originalelor, a copiilor legalizate, a inscrisurilor sub semnatura privata sau a materialelor trimise pe fax, Whatsapp sau e-mail cu specificarea obligatorie a tipului de document la finalul traducerii. Daca este necesara o traducere legalizata, originalul este obligatoriu.
 • Cat dureaza traducerea?
  Termenul de predare a traducerii variaza in functie de gradul de dificultate al documentului si de volum. Pentru fiecare proiect termenele de predare sunt convenite de comun acord cu clientul. Ca reper, pentru traduceri ce contin certificate de stare civila, acte de identitate, caziere judiciare, adeverinte, diplome, termenul este de 24 ore. Pentru traduceri in regim de urgenta se aplica o cota procentuala de 50% din pretul traducerii documentului, iar traducerea va putea fi ridicata in aceeasi zi lucratoare. Traducerile complexe cum ar fi sentinte juridice, contracte, traduceri medicale, traduceri tehnice, etc. termenul este de 5 pana la 10 zile lucratoare, termenul insa fiind intotdeauna comunicat si agreat cu clientul.
bottom of page